Conformitate

Conformitate

Reglementările care impun companiilor să protejeze datele care conțin informații de identificare personală ale clienților, angajaților și altor părți interesate continuă să devină tot mai restrictive. Securitatea datelor reprezintă o prioritate de top.

Legislația a fost implementată în multe țări pentru a permite definirea de către companii a proceselor necesare asigurării protecției datelor cu caracter personal în cadrul organizației lor.  Noua legislație UE privind Regulamentul general privind protecția datelor (RGDP), implementată în mai 2018, este cea mai recentă versiune a cerințelor de reglementare, având și cel mai mare impact.

RGDP a introdus rolurile extinse de responsabil cu protecția datelor și responsabil cu prelucrarea datelor. Pentru cedarea activelor IT, utilizarea furnizorilor ITAD externalizați se încadrează acum în cerințele RGDP pentru responsabilii cu prelucrarea datelor (precum și orice subcontractori terți, pe care îi pot utiliza pentru prelucrarea datelor).

Unul dintre cele mai mari rezultate pe care le oferim clienților noștri este “demonstrabilitatea”. În scopuri de audit asociate conformității cu reglementările, sunt esențiale procesele definite care permit clienților noștri să demonstreze disciplină, verificarea antecedentelor și cele mai bune practici în ceea ce privește modul de manipulare a activelor și distrugerea datelor. Documentația (rapoarte de inventar, Certificate de distrugere a datelor, unde și când s-au întâmplat evenimente) pusă la dispoziție de compania Shuru demonstrează că procesele au fost parcurse și că datele au fost distruse în mod responsabil.  În cazul în care un client este supus unui audit legislativ, clienții noștri au posibilitatea de a demonstra că activele și datele au fost cedate în conformitate cu reglementările, într-un mod consecvent, repetabil și previzibil.

APEL TELEFONIC